|
شناسه خبر: 114

اصلاح طلبان موافق مدل رییس جمهور صربستان هستند؟

اصلاح طلبان قجری

از مجموعه ایرادهایی که به مطلب نوشته شده در هفته نامه صدا وارد است، شاید سه ایراد را بتوان به عنوان نقاط مرکزی و روح گفتمان غرب گرایی در میان بخشی از جریان اصلاح‌طلبی مورد بررسی قرار داد.

از مجموعه ایرادهایی که به مطلب نوشته شده در هفته نامه صدا وارد است، شاید سه ایراد را بتوان به عنوان نقاط مرکزی و روح گفتمان غرب گرایی در میان بخشی از جریان اصلاح‌طلبی مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود استدلالهای جریان سازش طلب که برخی اوقات به تئوریزه کردن «ذلت» منجر شده تا چه حد غیرمنطقی و بی‌پایه است؛ هم از بعد منافع اقتصادی و مادی و هم در بخش کیفی و معنوی می‌توان این تئوری را که البته ریشه در اندیشه تقی زاده در زمان مشروطه و برخی دیگر از روشنفکران هم عصر او دارد، نقد کرد. ایراد اول تجربه تاریخی ایران است؛ اندیشه‌ای که به صورت دولتی در زمان پهلوی اول به قدرت رسید دقیقا در جهت همین تفکر حرکت کرد و پیشرفت خود را به اراده غرب و وادادگی در مقابل غرب و دین ستیزی گره زد. در نهایت به واسطه نداشتن پایگاه مردمی و اشتباه محاسباتی او سرنگون شد. داستان فرزند او هم پایانی مانند پدرش داشت. پهلوی دوم با وجود پذیرش تئوری سازش و حتی تسلیم نتوانست مانند کشورهای چون کره جنوبی و ژاپن ، کشور را جلو ببرد. توسعه غیربومی و تقلیدی و غرب محور در زمان دو پهلوی به بن بست اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای حکومت پهلوی انجامید. روش حکومت داری قاجاریه را هم می‌توان به این الگو اضافه کرد. دولت‌های بی اراده و غیر مستقل و منفعلی که نتوانستند از منافع مردم دفاع کنند. از این جهت می‌توان با استفاده از تاریخ ایران نوشته، هفته نامه صدا را نقد کرد. ایراد دوم، از منظر منافع مادی و اقتصادی است. نمونه برجام نشان داد که غرب و به ویژه آمریکا حتی با وجود توافق و تفاهم و لبخند ظاهری در پنهان اهل خیانت هستند؛ چه در زمان اوباما که در اجرایی شدن برجام از جانب آمریکا خلف وعده شد و چه در زمان ترامپ، که برجام از جانب آمریکا پاره شد. از این جهت تفاهم با غرب برای ایران مساوی با رونق اقتصادی نخواهد بود چرا که توسعه ایران و بهبود شاخص های اقتصادی کشور علیه منافع غرب و رژیم صهیونیستی است. از همین رو طلب آب از دشمن کردن اگر در نگاه اول ناشی از ساده دلی باشد در دفعات بعدی حاکی از بددلی و بدنیتی است. نمونه های اینستکس و اس پی وی شواهد دیگری از جلوگیری رسیدن نفع به ایران از جانب غرب هستند. پس از نگاه مادی هم بر نوشته صدا ایراد وارد است. ایراد سوم، نگاه ساده این نوشته به معادلات جهانی است. در جهان رئالیستی موجود، کشورهای کم قدرت و بی بنیه جدا از آنکه روح ملت خود را تباه می کنند، به چشم برده از سوی قدرتمندان نگریسته می‌شوند. کشور ضعیف که استقلال نداشته باشد، توانایی رونق اقتصادی و حتی قدرت مذاکره برابر را هم ندارد و در نهایت نمی تواند از منافع ملتش دفاع کند. در نهایت لازم است که اصلاح طلبان حتما مرز خود را با این گونه تفکرات خطرناک مشخص کنند تا اکنون در آستانه پایان دولت آقای روحانی که زمان پاسخ گویی آنها است مرزشان با این گونه تئوری ها معین گردد که. آیا مدل رییس جمهور صربستان را می پسندند یا منتقد این شیوه هستند؟

منبع: روزنامه صبح نو

ارسال نظر