|
شناسه خبر: 1539

سرمقاله روزنامه:

پرش اصلاحات از سؤالات بزرگ

اصلاح‌طلبان 6 ماه مانده به انتخابات ریاست‌‌جمهوری، از مکانیزم انتخاباتی خود رونمایی ‌کردند؛ خبری که قبل از هر چیز نشان می‌دهد صندوق رأی و نهاد انتخابات برخلاف آنچه اصلاح‌طلبان می‌گویند، همچنان به اقرار خود اصلاح‌طلبان زنده و قدرتمند است که اگر نبود تشکل‌های اصلاح‌‌‌طلب سخن از حضور در این انتخابات نمی‌گفتند.

اصلاح‌طلبان 6 ماه مانده به انتخابات ریاست‌‌جمهوری، از مکانیزم انتخاباتی خود رونمایی ‌کردند؛ خبری که قبل از هر چیز نشان می‌دهد صندوق رأی و نهاد انتخابات برخلاف آنچه اصلاح‌طلبان می‌گویند، همچنان به اقرار خود اصلاح‌طلبان زنده و قدرتمند است که اگر نبود تشکل‌های اصلاح‌‌‌طلب سخن از حضور در این انتخابات نمی‌گفتند. گرچه در این میان همچنان این سؤال جدی وجود دارد که چه زمانی این گروه سیاسی قواعد بازی را رعایت خواهد کرد و برای توجیه عملکرد خود، کلیت نظام و حاکمیت را زیرسوال نمی‌برد؟ این جریان سیاسی همواره به جای پاسخگویی به عملکرد خود در نهادهای مختلف، موضعی طلبکارانه اتخاذ می‌کند و به جای پاسخ به سؤالات مربوط به کارآمدی و مدیریت به بیان فراروایت‌‌‌های سیاسی می‌پردازد. در واقع سیاست در جریان اصلاحات فربه‌تر از مدیریت و اجتماع‌ شده و این جریان بیش از حد سیاسی شده است. این سطح از سیاسی‌شدن موجب نوعی بی‌صداقتی و در ادامه، بی‌اعتمادی در سطوح مختلف نسبت به این جریان شده است؛ جریانی که خود از اختیارات فراوان دولت آگاه است اما آشکارا از تشریفاتی‌بودن پست ریاست‌جمهوری می‌گوید تا راه فراری برای پاسخ‌نگفتن به ناکارآمدی دولت ایجاد کند که چنین چالشی موجب شکاف جدی میان قدرت/ مسوولیت در این جناح سیاسی شده است. اصلاحات همچنان با بحران مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی مواجه است و سعی می‌کند که پس از دوره‌ای تلاش برای احیای گفتمان اصلاحات و رقیب‌هراسی وارد فاز سیاست‌ورزی شود. اگر برای آنها این یک ترفند برای پرش از دوره پرسوال مذکور است، دلیل نمی‌شود که افکارعمومی هم از این دوران پرش کنند. سؤالات بزرگی پیش روی این جناح سیاسی است بدون آنکه پاسخی به آنها داده شده باشد.

ارسال نظر