|
شناسه خبر: 2459

سرمقاله روزنامه:

سراب غرب زدگى

انتظار آنهایی كه گشايش اقتصادى را به نتايج انتخابات آمريكا گره مى زدند به سر رسيد و گزينه مطلوب طيف اميدوار به غرب پيروز شد.

انتظار آنهایی كه گشايش اقتصادى را به نتايج انتخابات آمريكا گره مى زدند به سر رسيد و گزينه مطلوب طيف اميدوار به غرب پيروز شد. اما همانطور كه انتظار مى رفت پيروزى بايدن در ايالات‌متحده و پايان عصر ترامپ، تحولى در اقتصاد و معيشت جامعه ايجاد نكرد. جو بايدن طبق پيش بينى ها بازگشت به مذاكره و برجام را با تكرار زياده خواهى‌هاى هميشگى ايالات متحده در سياست خارجى متوقف بر پيش‌شرط‌هاى نامتعارف و غير‌منطقى كرده تا نشان دهد سياست خصمانه آمريكا در مواجهه با جمهورى اسلامى بخشى از هويت سلطه‌طلبى آمريكاست. گفتمان جريان انقلاب‌اسلامى، اعتماد به توان داخلى و تكيه بر ظرفيت هاى مغفول مانده در‌كشور،همچنين تعامل منطقى و متوازن در ديپلماسى بين المللى است. حالا كه سراب اميدواران به نسخه وابستگى و گشايش غربى آشكار شده، نوبت بازگشت به مسير تحول و پيشرفت در داخل كشور است. تعامل مجلس و دولت در گرو اين باور است كه کشور به‌عنوان يك قدرت تاثيرگذار در منطقه مى تواند با اصلاح امور اجرایی كشور تحول مطلوب را با تكيه بر توان داخلى رقم بزند.

ارسال نظر