|
شناسه خبر: 3779

سرمقاله

حواس جمع

یکی از فضاهای دوران قبل از رأی‌گیری، دادن وعده‌های انتخاباتی از سوی نامزدهاست؛ وعده‌هایی که تازه بعد از انتخابات مشخص می‌شود چقدر ضمانت اجرایی داشته است.

یکی از فضاهای دوران قبل از رأی‌گیری، دادن وعده‌های انتخاباتی از سوی نامزدهاست؛ وعده‌هایی که تازه بعد از انتخابات مشخص می‌شود چقدر ضمانت اجرایی داشته است. با نگاهی به نوع وعده‌های مطرح شده، شاهد تکرار درصد زیادی از آن‌ها در دوران گذشته هستیم. وعده‌هایی برای حل مشکلاتی که همچنان هم پابرجاست. راه دوری نرویم، مسکن، اشتغال، ازدواج که با وعده حل نمی‌شود، برنامه دقیق اجرایی می‌خواهد و همت. یکی از وظایف رسانه‌ها، مطالبه همین وعده‌های داده شده قبل از انتخابات است. نباید با دادن وعده‌هایی که ضمانت اجرایی ندارد، مخاطبان درگیر این مشکلات، که بیشتر نسل جوان هستند، را دلسرد کرد. نباید اعتمادش را از او گرفت. این کلمه‌ها را نامزدهای انتخابات بهتر از هرکس دیگری می‌دانند. همین حالا زمان شفافیت و حواس جمعی است.

ارسال نظر