|
شناسه خبر: 3853

اعتراف روزنامه سازندگی به درست نبودن ادعای دستکاری بودجه

روزنامه سازندگی که چندی پیش با درج تیتر درشت با عنوان «دردسر تازه‌ی قالیباف» مدعی دست داشتن قالیباف در دستکاری بودجه شده بود و جزئیاتی از آن را منتشر کرده بود، در شماره امروز خود تیتر زد: «دستکاری بودجه درست نبود»

روزنامه سازندگی،‌ رسانه رسمی حزب کارگزاران که چندی پیش با درج تیتر درشت با عنوان «دردسر تازه‌ی قالیباف» مدعی دست داشتن قالیباف در دستکاری بودجه شده بود و جزئیاتی از آن را منتشر کرده بود، در شماره امروز خود تیتر زد: «دستکاری بودجه درست نبود».

سازندگی در این باره نوشته است: بررسی برخی اطلاعات جدید درباره موضوع جداول بودجه 1400 و به خصوص فایل مذاکرات صحن علنی مجلس و نیز یک ویدئو از جلسه کمیسیون تلفیق نشان می دهد که برخلاف برخی ادعاها آنچه به عنوان دستکاری بودجه مطرح شده بود، درست نبوده است.

همچنین مسئولیت پاسخ به انتقادات نیز نه با رئیس یا هیئت رئیسیه مجلس بلکه با هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق بوده است.

ارسال نظر