|
شناسه خبر: 4475

سرمقاله؛

پیام سیاسی 130 رأی

رادیکال‌های دو جناح سعی کردند در طول بیش از یک سال گذشته تصویری تندرو و غیرمنطقی از مجلس یازدهم نشان دهند.

رادیکال‌های دو جناح سعی کردند در طول بیش از یک سال گذشته تصویری تندرو و غیرمنطقی از مجلس یازدهم نشان دهند. در یک‌سو بخش زیادی از اصلاح‌طلبان به‌ویژه طیف ساختارشکن با ارائه تصویر رادیکال از مجلس به‌دنبال مشروعیت بخشیدن به ناکارآمدی‌های مجلس دهم هستند. از سوی دیگر، رادیکال‌های جناح راست و شبه‌انقلابیون هم برای حذف جریان‌های میانه و معتدل اصولگرایی آنچه را اصلاحات کاشته، آبیاری می‌کنند تا درنهایت از میان نفع دو طیف، منافع مردم نادیده گرفته شود. نمونه این موضوع را می‌توان در ماجرای طرح صیانت دید که چگونه این دو طیف کنار هم ایستادند و اقدامات اقتصادی، ساختاری و معیشتی پارلمان در یک سال گذشته را تحت‌الشعاع قرار دادند. روز گذشته اما طرحی مخالف اصل هشتادوپنجی شدن طرح صیانت به مجلس آمد که درنهایت با وجود رأی اکثریت 130نفری نتوانست حد نصاب را رد کند و به نتیجه نرسید. باوجوداین، اما این 130رأی در مقابل 120رأی نشان داد که در مجلس یکصدایی وجود ندارد و بسیاری از نمایندگان مانند اکثریت جامعه مخالف تصویب شدن این طرح در خارج از صحن هستند و این البته خودانگاره رادیکال‌های دو جناح را حتما باطل خواهد کرد. هم انقلابی‌نماها بدانند که مجلس صدای مردم است و در برابر منافع مردم تسامح نمی‌کند و هم رادیکال‌های اصلاحات بدانند که تبدیل کردن مجلس به نماد تندروی واقعی نیست. گرچه رأی‌دهندگان به هشتادوپنجی شدن انگیزه‌های متفاوتی دارند و نمی‌توان همه آن‌ها را به انسداد فضای مجازی متهم کرد و دغدغه بسیاری از آنان سامان گرفتن فضا در یک محیط تخصصی است. اما حتما این 130نفر مخالف ارسال پیام انسداد به افکارعمومی هستند و البته فراموش نکنیم که هر دو گروه موافق ساماندهی و مدیریت فضای مجازی هستند و در این موضوع با هم اشتراک دارند. بااین‌حال اکنون به‌واسطه اکثریت 130نفری ترکیب، کمیسیون طرح صیانت باید به‌گونه‌ای باشد که اکثریت حاکم بر صحن پارلمان دست‌بالا را در آن کمیسیون هم داشته باشند.

ارسال نظر