|
شناسه خبر: 4529

نظر دیپلمات سابق درباره وزیر پیشنهادی امور خارجه

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی امور خارجه در مذاکرات مهم و راهبردی حضور داشته و منطقه را می‌فهمد از این رو دیپلمات مسلطی است.

عباس گلرو درباره معرفی «حسین امیرعبداللهیان» به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس، گفت: او جایگاه شایسته‌ای در وزارت امور خارجه داشتند، معاون وزیر بودند، سفیر، مدیر کل در حوزه تخصصی منطقه‌ای بودند. در مذاکرات مهم و راهبردی حضور داشته و منطقه را می‌فهمند و درک کرده‌اند و سال‌ها در این منطقه کار کرده‌اند و پیوستگی کاری با وزارت خارجه دارند و در این مدت که خارج از وزارت خارجه بودند، ارتباط داشتند و با مسائل از نزدیک آشنا هستند و دیپلمات مسلطی هستند.

وی افزود: امیدوارم اگر او بیاید با چیدمانی که در داخل وزارت امور خارجه دارد، کار را جلو ببرد. وزارت امور خارجه نیروهای خوبی دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین درباره تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار داشت: تجربه جنگ‌های مختلف در منطقه در همان منطقه همجوار با سرزمین‌های اشغالی، اعم از جنگ ۲۰۰۶ معروف به جنگ ۳۳ روزه و جنگ‌های غزه، این تجربه نشان می‌دهد که اسرائیلی‌ها دست به اشتباه نمی‌زنند و اگر بخواهند اشتباهی کنند برای آن هزار بار فکر می‌کنند. در مجموع، تحولات داخلی و منطقه‌ای و همینطور بین المللی نشان می‌دهد اسرائیل شرایطی را ندارد که بتواند به نفع خودش پیش ببرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی امور خارجه در مذاکرات مهم و راهبردی حضور داشته و منطقه را می‌فهمد از این رو دیپلمات مسلطی است.

عباس گلرو درباره معرفی «حسین امیرعبداللهیان» به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه به مجلس، گفت: او جایگاه شایسته‌ای در وزارت امور خارجه داشتند، معاون وزیر بودند، سفیر، مدیر کل در حوزه تخصصی منطقه‌ای بودند. در مذاکرات مهم و راهبردی حضور داشته و منطقه را می‌فهمند و درک کرده‌اند و سال‌ها در این منطقه کار کرده‌اند و پیوستگی کاری با وزارت خارجه دارند و در این مدت که خارج از وزارت خارجه بودند، ارتباط داشتند و با مسائل از نزدیک آشنا هستند و دیپلمات مسلطی هستند.

وی افزود: امیدوارم اگر او بیاید با چیدمانی که در داخل وزارت امور خارجه دارد، کار را جلو ببرد. وزارت امور خارجه نیروهای خوبی دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین درباره تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران، اظهار داشت: تجربه جنگ‌های مختلف در منطقه در همان منطقه همجوار با سرزمین‌های اشغالی، اعم از جنگ ۲۰۰۶ معروف به جنگ ۳۳ روزه و جنگ‌های غزه، این تجربه نشان می‌دهد که اسرائیلی‌ها دست به اشتباه نمی‌زنند و اگر بخواهند اشتباهی کنند برای آن هزار بار فکر می‌کنند. در مجموع، تحولات داخلی و منطقه‌ای و همینطور بین المللی نشان می‌دهد اسرائیل شرایطی را ندارد که بتواند به نفع خودش پیش ببرد.

گلرو در پاسخ به این پرسش که جمهوری اسلامی در این ۴ یا ۸ سال اخیر آیا در حوزه منطقه‌ای آن طور که باید حرکت کرده است، گفت: خیلی صریح بیان کنم، خیر! حوزه تخصصی من در حوزه منطقه‌ای است.

او با بیان اینکه ما هم در سطح دیپلماسی و هم تحرک دستگاه دیپلماسی در منطقه، شاید تحرک داشته‌ایم، اما دیپلماسی از ۴ عنصر و مولفه مهم تشکیل می‌شود،تاکید کرد: یکی رویکرد و ایدئولوژی است که این سیاست خارجی است و دیگری برنامه‌ریزی است. برای این که بتواند رویکرد خود را در سیاست خارجی اجرا کنید، باید برنامه‌ریزی داشته باشید./ فردا

ارسال نظر