|
شناسه خبر: 4531

سرمقاله؛

کابینه غیرسیاسی

مهم‌ترین پیام معرفی کابینه آقای رئیسی، غیرسیاسی بودن این کابینه است. پیش از این تصور می‌شد که کابینه رئیسی باید بازتاب خواسته گروه‌ها و جناح‌های سیاسی باشد.

روزنامه «صبح نو» نوشت: مهم‌ترین پیام معرفی کابینه آقای رئیسی، غیرسیاسی بودن این کابینه است. پیش از این تصور می‌شد که کابینه رئیسی باید بازتاب خواسته گروه‌ها و جناح‌های سیاسی باشد. از این جهت بیم آن می‌رفت که کابینه به فصل مشترک گروه‌های سیاسی تبدیل شود اما فهرست اعلام‌شده نشان داد که کابینه به این مفهوم سیاسی و گروهی نیست. منظور از کابینه غیرسیاسی بی‌اطلاعی اعضای کابینه از امور سیاسی نیست، بلکه به این معناست که کابینه براساس سیاست‌بازی شکل نگرفته است. هر فردی بر مبنای سلیقه خود می‌تواند نقدهایی به کابینه وارد کند و نسبت‌به حضور برخی افراد و غیبت بخشی دیگر نقد و نظر داشته باشد که البته این روند به‌صورت جدی در جلسات رأی اعتماد مشاهده خواهد شد؛ اما آنچه از کلیت کابینه به نظر می‌رسد، تمرکز بر توجه به متن و جلوگیری از حاشیه‌های سیاسی است و به همین دلیل است که آقای رئیسی تلاش کرده از این حاشیه‌ها دوری کند. از این جهت هم می‌توان گفت که این کابینه گرچه از مدیران و سیاستمداران تشکیل شده اما کابینه‌ای غیرسیاسی است.

ارسال نظر