|
شناسه خبر: 4590

گزارش یک جلد؛

افول اصلاح‌طلبی؟!

روزنامه اصلاح‌طلب «آفتاب یزد» روز به روز بیشتر حامی رئیسی شده و از مواضع پیشین خود فاصله می‌گیرد!

روزنامه‌ها عموما با توجه به خط و ربط سیاسی خود به مسائل و موضوعات سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی و ... پرداخته و تیتر می‌زنند. «آفتاب یزد» که آن را به عنوان یک روزنامه اصلاح‌طلب و نزدیک به محمدرضا عارف می‌شناختیم اما انگار این روزها درباره نگرش سیاسی خود دچار تحول و یا حداقل تردیدهایی شده است. دیگر از آن تیترهای تند و تیز علیه اصولگرایان خبری نیست و از دوز اصلاح‌طلبی آن کاسته شده است. به نظر می‌رسد که این روزنامه را از این پس باید حامی دولت دانست. 

این رویه اما تقریبا از آن جلسه مدیران مسئول رسانه‌های اصلاح‌طلب با سیدابراهیم رئیسی در بحبوحه انتخابات که مظفری مدیرمسئول آفتاب یزد هم در آن حاضر بود، شروع شد. تعریف و تمجید این روزنامه از رئیسی به سخنان مظفری در آن جلسه که گفت «رفتار با متانت شما در جریان رقابت های انتخاباتی ،مناظرات و در برابر تخریب‌ها، جلوه ای از حق‌مداری و حضور شما در جبهه حق بود و در این رقابت ها و مناظرات آشکار شد که جبهه حق درخشانتر از جبهه باطل است.» محدود نبود و نگاهی به صفحات نخست آن در روزهای اخیر شاهد این مدعا است. 

مثلا همین امروز تیتری دارد که اگر لوگو روزنامه را ندیده باشی، فکر می‌کنی «وطن امروز» زده است! این روزنامه برای استقبال از تصمیمات کرونایی جدید تیتر زده «پوست خربزه مدیران بی‌کفایت روحانی زیرپای ابراهیم رئیسی»!

فقط این نیست و چند روز قبل هم گزارشی داشت که با استقبال کیهان مواجه شد. همان که اذعان داشت: «آقای رئیسی رئیس‌جمهور در 10 روز ریاست‌جمهوری کارهایی را انجام داد که روحانی از انجام آن واهمه داشت.» گفتنی است، «آفتاب یزد» در شماره دیروز خود نیز حضور ابراهیم رئیسی در داروخانه 29 فروردین را عکس کرده و تیتر زده بود «رئیسی در میدان». دو روز قبل‌تر نیز تماس تلفنی رئیسی و مکرون را بهانه کرده و با تیتر «دیپلماسی حل بحران» امیدواری خود به بهبود وضعیت سیاست خارجی در دولت رئیسی را به نمایش گذاشته بود. دو روز قبل‌تر که همزمان بود با تحلیف نیز بار دیگر رئیسی را عکس کرده و تیتری امیدوارکننده از آن بخش از سخنان رئیس جمهور جدید که به ضرورت لغو تحریم اشاره داشت، انتخاب کرده بود.

با مرور روزهای قبل‌تر و صفحات داخلی این روزنامه هم قطعا شواهد بیشتری از تغییر موضع قابل توجه این روزنامه اصلا‌ح‌طلب همزمان با تغییر دولت مشاهده خواهد شد. تغییر موضعی قابل توجه که با شیبی ملایم‌تر در بسیاری دیگر از رسانه‌های اصلاح‌طلب شاهدیم. فعالان سیاسی و رسانه‌ای اصلاح‌طلب اما انگار مشکلی با این قضیه ندارند و یا ترجیح می‌دهند که خودشان را به ندیدن زدن و از کنار این نوع رفتار مقتضی زمانه که قطعا شایسته یک رسانه نیست، بی سروصدا عبور کنند./ فردا

ارسال نظر