|
شناسه خبر: 4758

خداحافظ وزارت برجام و غرب‌گرایان منفعل!

سخنان قاطع و از موضع عزت و اقتدار دکتر امیرعبداللهیان گزینه پیشنهادی وزارت خارجه، نوید آغاز دوره‌ای جدید از دیپلماسی متوازن و پویا و تعامل هوشمند با جهان است.

احمد نادری، نماینده مجلس در توییتر نوشت: سخنان قاطع و از موضع عزت و اقتدار دکتر امیرعبداللهیان گزینه پیشنهادی وزارت خارجه، نوید آغاز دوره‌ای جدید از دیپلماسی متوازن و پویا و تعامل هوشمند باجهان است. دیپلماسی‌ای که ایران را در پیرامون غرب تعریف نمی کند وظرفیت‌های منطقه برایش موضوعیت دارد.

خداحافظ وزارت برجام وغرب‌گرایان منفعل!

احمد نادری


 

ارسال نظر