|
شناسه خبر: 5099

سرمقاله؛

یازده سپتامبر، تابلوی شکست آمریکا

20 سال پس از یازده‌سپتامبر اگر قرار باشد به عملکرد ایالات‌متحده نمره داده شود، حتما آن نمره، نمره قبولی نیست؛ واقعه‌ای که جهان را تکان داد و عاملی برای لشکرکشی آمریکا به خاورمیانه شد.

روزنامه «صبح نو»- 20سال پس از یازده‌سپتامبر اگر قرار باشد به عملکرد ایالات‌متحده نمره داده شود، حتما آن نمره، نمره قبولی نیست؛ واقعه‌ای که جهان را تکان داد و عاملی برای لشکرکشی آمریکا به خاورمیانه شد. سوال این است که اکنون دو دهه بعد از میلیتاریسم بوش پسر چه بر سر خاورمیانه و ایالات‌متحده آمده است؟ درباره خاورمیانه، وقایع چند ماه اخیر افغانستان به‌اندازه کافی گویاست. آمریکا که با هدف نابودی طالبان به این کشور آمد، افغانستان را به طالبان تحویل داد و رفت. در این میان البته حدود 90میلیارد دلار هم هزینه ارتش و تجهیزات نظامی افغانستان شد. افغانستان نه به یک ملت تبدیل شد و نه به یک دولت قوی دست پیدا کرد. نه نهاد انتخابات قدرت یافت، نه حاکمان باکفایت بر این کشور مسلط شدند؛ کشوری با سال‌ها ناامنی و گرفتاری اقتصادی و معیشتی. در عراق هم اگر حمایت ایران از ملت عراق نبود اکنون همین دولت هم وجود نداشت. عراق هم تا دست‌یابی به یک دولت و ملت قوی هنوز فاصله دارد.‌ در بیست‌سالگی یازده‌سپتامبر، طالبان بر افغانستان مسلط شده، داعش خاورمیانه را برای سال‌ها به ناامنی کشاند و آخر کار به دست ایران و متحدانش شکست خورد، آمریکا به معنای واقعی کلمه از منطقه فرار کرده و بایدن منفعلانه  هزینه عملکرد دیگر رؤسای‌جمهور آمریکا را پرداخت می‌کند. بیست‌سالگی یازده‌سپتامبر تابلوی شکست آمریکا در خاورمیانه است.

ارسال نظر