|
شناسه خبر: 5128

سرمقاله

بازگشت مجلس به رأس امور

مجلس یازدهم به نحو عجیبی ازسوی جریان رقیب- چه از نوع عملگرا و چه از نوع رادیکال- تخریب شد.

روزنامه «صبح نو»- مجلس یازدهم به نحو عجیبی ازسوی جریان رقیب- چه از نوع عملگرا و چه از نوع رادیکال- تخریب شد. طیف‌های مختلف اصلاح‌طلب در بیش از یک سال گذشته تلاش کردند با تخریب شدید مجلس راه را بر پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری ببندند و بر همین مبنا، تخریب را به‌عنوان استراتژی و تاکتیک موردنظر قرار دادند. اکنون پس از پایان انتخابات ریاست‌جمهوری که نشان داد نه‌تنها مجلس یازدهم مانع پیروزی جریان نیست که باعث و بانی پیروزی خرداد 1400 است، وقت مناسبی است که از درون تخریب هدفمند اصلاح‌طلبان، واقعیت مجلس یازدهم مشخص شود. مجلس یازدهم علاوه‌بر کارکرد سیاسی و رویکرد مردمی و در رفتار و سلوک خود در یک‌ونیم سال گذشته به بخشی از راه‌حل در مقابل مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه تبدیل شده است. مجلس جدید اکنون توانسته به نقطه بهینه «حمایت از منافع مردم» و «حل مشکلات موجود کشور» بایستد و در قالب طرح‌هایی چون تسهیل کسب‌وکار و جهش مسکن و واردات خودرو و دیگر طرح‌ها که شرحش مجالی مفصل می‌طلبد، نقش فعالی در حل مشکلات و پیش بردن کشور داشته است. مهم‌تر از هر چیز امروز مجلس به‌خوبی توانسته قدرت خود را در اداره کشور بازیابد و درراستای اعتمادسازی با جامعه قرار گیرد و در بخش تصویب قوانین، رویکردی مردمی و ضدانحصار و رانت را پیش ببرد. مجلس دوباره در رأس امور قرار گرفته است؛ گزاره‌ای که واقعیت است و با وارونه‌سازی واقعیت و تخریب نمی‌توان انکارش کرد.

ارسال نظر