|
شناسه خبر: 5408

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با «صبح نو آنلاین»:

رویکرد نظام بحث نتیجه بخش بودن مذاکرات است

حیدری می گوید: گفت وگوی معاون سیاسی وزیرامورخارجه با کشورهای اروپایی مقدمه خوبی است تا بحث های کارشناسی در آینده برگزار شود. درنتیجه این پیگیری ها و نشست ها موجب نتیجه بخش شدن وکوتاه تر شدن روند مذاکرات خواهد شد.

شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «صبح نو آنلاین» ضمن اشاره به روند مذاکرات و سفر معاون سیاسی وزیرامورخارجه به سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان بیان کرد: از سال  2015 تاکنون برای مذاکرات هسته ای دو مرحله را در قالب برجام تجربه کردیم.

وی افزود: ازسال 2015 تا سه سال گذشته بیشتر مذاکره و استمرار در مذاکره بود که نتیجه ای حاصل نشد. در دوره دوم هم یک الی دو سال طول کشید تا یکسری تفاهمات مشترک بین طرف ها به وجود آید که البته آن هم دستاورد مهمی برای ما نداشت.

حیدری یادآورشد که درنهایت با خروج آمریکا، برجام وارد مرحله بعدی شد و تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ایران 2 الی 3 دور مذاکرات جدید برگزار شد که در جلسات آخر سیاست و رویکرد نظام بحث نتیجه بخش بودن برجام بود که مورد تاکید دولت و مجلس و مابقی نهادهاست.

*سیاست جمهوری اسلامی ایران احیای برجامی است که نتیجه بخش باشد

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: در جریان انتخابات ریاست جمهوری مذاکرات متوقف شد و تا به این مرحله مذاکرات جدی انجام نشده است. البته به جز مواردی در مراسم تحلیف رئیس جمهور که طرف های اروپایی پیام دادند حاضر به گفتگو هستند. اما سیاست جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه برجام است ان هم اگر نتیجه بخش باشد.

حیدری اظهارکرد: ازطرفی در دولت رئیسی اولین تجربه مذاکرات درحال رخداد است. گرچه آن ها از گذشته در جریان مذاکرات بوده اند اما به صورت مستقیم تجربه نخست این دولت است لذا ضرورت دارد تا معاون وزیر خارجه قبل از نشست برجام به صورت موردی با کشورهای طرف برجام گفتگو داشته باشد.

او می گوید: گفت وگوی معاون سیاسی وزیرامورخارجه با کشورهای اروپایی مقدمه خوبی است تا بحث های کارشناسی در آینده برگزار شود. درنتیجه این پیگیری ها و نشست ها موجب نتیجه بخش شدن وکوتاه تر شدن روند مذاکرات خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرد: در گذشته مذاکرات اینگونه بود که اگر در نشست ها نتیجه ای حاصل نمیشد بحث ها در جلسه بعدی مجدد مطرح میشد و چون برای این کار مقدمه ای نداشتند امروز دولت رویکرد جدیدی را در پیش گرفته است و معاون وزیر قبل از نشست های اصلی صحبت هایی را انجام می دهد و اگر سو تفاهماتی وجود دارد آن را دریافت می کند و در نهایت در شورای عالی یا وزارت خارجه به تصمیم گیری میرسند.

 

ارسال نظر