|
شناسه خبر: 5637

اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با «صبح‌نو آنلاین»:

ایران با دست پر وارد مذاکرات شده است

شاکری می گوید: آنقدر که طرف های غربی به مذاکره با ایران نیاز دارند ما به مذاکره با آن ها نیاز نداریم. البته این مسئله به آن معنی نیست که ما قصد مذاکره نداریم اما برداشت ما از فضای کنونی حاکم بر مذاکرات این است که ایران با دست پر و قدرت بالا وارد مذاکرات شده و برای مذاکره جدی است.

اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «صبح نو آنلاین» درخصوص ازسرگیری مذاکرات هسته ای در وین میان ایران و 4+1 ضمن پیش بینی نتیجه آن بیان کرد: مذاکرات هسته ای ازسرگرفته می شود و با توجه به سابقه سیاه و بدعهدی که از مذاکره کنندگان غربی داریم دقیق نمی دانیم نتیجه مذاکرات چه خواهد شد.

وی افزود: اما نکته مهم اینجاست که با توجه به یک پارچگی و یک صدایی که در کشور به وجود آمده است، قدرت ما در مذاکرات بسیار افزایش پیداکرده است و غربی ها نیز متوجه این موضوع شده اند.

*انقدر که غربی ها به مذاکره و توافق با ایران نیاز دارند، ما نیاز نداریم

شاکری ادامه داد: بنابراین آنقدر که طرف های غربی به مذاکره با ایران نیاز دارند ما به مذاکره با آن ها نیاز نداریم. البته این مسئله به آن معنی نیست که ما قصد مذاکره نداریم اما برداشت ما از فضای کنونی حاکم بر مذاکرات این است که ایران با دست پر و قدرت بالا وارد مذاکرات شده و برای مذاکره جدی است.

نماینده مردم تهران درمجلس گفت: این بار ایران با حفظ منافع کشور و رعایت مصوبه رفع تحریم های مجلس وارد این مذاکرات شده است و به نظر می آید با آمادگی که دولت پیدا کرده و یک صدایی که در داخل کشور برای دفاع از حقوق کشور به وجود آمده است، می تواند دست برتر را حفظ کند.

او ادامه داد: ازطرفی تیم مذاکره کننده خودش را به افراد کارشناس و برجسته مجهز کرده و از یک پشتیبانی علمی و فنی برخوردار است و به نظر میرسد می توانند به خوبی از مطالبات مردم ایران دفاع و دستاوردهای خوبی برای کشور داشته باشند.

*هر گزینه ای که آمریکا روی میز داشته باشد ما 10 برابر آن گزینه داریم

شاکری درپاسخ به تهدیدهای سنتکام آمریکا که اعلام کرده است اگر ایران به مذاکرات بازنگردد گزینه های دیگری روی میز دارند، گفت: هر گزینه ای که آمریکا روی میز داشته باشد ما 10 برابر آن گزینه داریم و آن ها خودشان این موضوع را می دانند و دیگر زمان گزینه روی میز یا زیر میز گذشته است. ایران انقدر رو بازی می کند که همه می دانند ما چه کارهایی می توانیم انجام دهیم و چه کارهایی از دستمان بر می آید و چقدر توانمند هستیم.

نماینده مردم تهران در انتها خاطرنشان کرد: تمام دنیا فهمیده است که هر کشوری بخواهد گزینه های خصمانه ای را علیه ایران استفاده کند پشیمان می شود و اصل موضوع امروز این است که صحنه گردان اصلی منطقه و مذاکرات امروز ما هستیم.

ارسال نظر