|
شناسه خبر: 5638

یعقوب رضازاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفت وگو با «صبح‌نو آنلاین»:

روابط ایران و ترکیه یک قرن بر مدار صلح و دوستی بوده است

رضازاده می گوید: روابط ایران و ترکیه یک قرن است که براساس صلح و دوستی بوده است. اما گاهی می بینیم که دخالت برخی از کشورها باعث می شود تا این روابط به صورت جزئی رو به سردی برود و مرزهای دو کشور بسته شود.

یعقوب رضازاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با «صبح نو آنلاین» به سفر رئیس جمهور به ترکمنستان و دیدار با رئیس جمهور ترکیه اشاره و تاکید کرد: سفر رئیس جمهور به ترکمنستان دستاوردهای بسیاری خواهد داشت. رئیسی با رئیس جمهور ترکیه دیدار داشت که می تواند موجب گسترش روابط میان دو کشور شود.

وی افزود: ما با کشور ترکیه در صد سال گذشته یعنی از سال 1300 تا 1400 در طول یک قرن بهترین مرزها را داشته ایم و در حقیقت مرزهای ایران و ترکیه هم از دیدگاه ما و هم از دیدگاه آن ها مرزهای صلح و دوستی و آرامش بوده است.

وی افزود: همچنین روابط تجاری بین این دو کشور به نوعی برخی روابط خویشاوندی را هم به وجود آورده است. امروز هم تعدادی از ایرانیان در آنجا سکونت دارند یا تعدادی از شهروندان ترکیه در ایران زندگی می کنند و تاجران ایرانی و ترکیه در این دو کشور فعالیت دارند که به طور کلی یک روابط خوب و حسنه ای را به وجود آورده است.

رضازاده می گوید: باتوجه به اینکه ما در استان آذربایجان غربی 570 کیلومتر با کشور ترکیه مرز مشترک داریم و بزرگترین دروازه مرزی زمینی ما به اروپا است، معتقد هستیم که هم مردم ترکیه و هم ما از نظر اقتصادی و سیاسی به یکدیگر نیاز داریم.

*دخالت برخی از کشورها باعث سردی موقتی روابط ایران و ترکیه می شود

او بیان کرد: هرچقدر این روابط بین دو کشور حسنه تر شود فواید آن هم بیشتر خواهد بود. اما گاهی می بینیم که دخالت برخی از کشورها باعث می شود تا این روابط به صورت جزئی رو به سردی برود و باعث می شود تا مرزهای دو کشور بسته شود.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: در یک نگاه و دیدگاه کلی و باتوجه به دیدگاهی که رئیس جمهور جدید کشورمان دارد، معتقد است که استانداران کشور ما با استانداران کشور ترکیه دیدارها و مراودات تجاری داشته باشند.

رضازاده درانتها خاطرنشان کرد: این کار موجب می شود بازارچه های مرزی گسترش پیدا کند و آنهایی که فعال هستند را فعالتر و آن هایی که فعال نیستند را با توافقات متقابل سریعا فعال کنند. ما با 15 کشور هم مرز هستیم که این یک فرصت بسیار خوبی است و ما باید بتوانیم به خوبی از این فرصت پیش آمده استفاده کنیم.

ارسال نظر