|
شناسه خبر: 5652

جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با «صبح نو آنلاین»:

فضای حاکم در مذاکرات به نفع ما است

قنادباشی معتقد است که آمریکا از لحاظ اقتصادی درگیر مشکلات فراوانی شده است و دیگر حالت تهاجمی را در منطقه ندارد. کشور ایران نیز با پیوستن به شانگهای و قراداد با کشورهای آسیا از جمله چین به موضع قدرتمندتری دست پیدا کرده اما ما هرگز نباید انتظار داشته باشیم غربی ها صراحتا به شکست خود اعتراف کنند بلکه ما باید در عمل و عقب نشینی آن ها از مواضع، شکستشان را تشخیص دهیم.

جعفر قنادباشی، کارشناس مسائل بین الملل در گفت وگو با «صبح نو آنلاین» با اشاره به ازسرگیری مذاکرات احیای برجام پیش بینی کرد: شاید در این نشست ها توافق به آن معنای کاملی که تعریف می شود صورت نگیرد اما فضای حاکم بر مذاکرات بسیار به نفع ما است.

وی افزود: امروز فضایی که در مذاکره است کاملا با گذشته تفاوت پیدا کرده است. دلیل اصلی آن هم این است که آمریکایی ها در ادامه مجبور کردن سایر کشورها برای تحریم های اقتصادی ایران در فشار هستند.

قنادباشی گفت: موضوع دیگر این است که خود آمریکا از لحاظ اقتصادی درگیر مشکلات فراوانی شده است و دیگر آن حالت تهاجمی را در منطقه ندارد. کشور ایران با پیوستن به شانگهای و قراداد با کشورهای آسیا از جمله چین، سبب شده تا یک موضع قدرتمندتری پیدا کند و کشورهای غربی را به نوعی ترغیب کند تا دست از تصمیم های خصمانه خود بردارند.

این کارشناس تاکید می کند که غربی ها می دانند ادامه اقدامات خصمانه علیه ایران موجب دورتر شدن آن ها از بازارهای اقتصادی کشور ما می شود.

او ادامه داد: موضوع دیگر هم اینکه ما در داخل کشور ساختاری که آن ها از آن به ساختار دوگانه یاد می کردند دیگر وجود ندارد و یک انسجام خوبی بین قوای مختلف کشور شکل گرفته است و این کمک می کند که در مذاکرات به صورت مستحکم تری حضور پیدا کنیم.

*برگ های برنده ایران در مذاکرات جدید، زیاد است

قنادباشی با بیان اینکه در واقع برگ برنده ای که ایران در مذاکرات برای ارائه دارد این است که ما مردمی داریم که نسبت به طرف های مقابل بسیار بی اعتماد هستند، اشاره کرد: غربی ها در گذشته تلاش میکردند که خودشان را طرفدار مردم نشان دهند و چهره ای دیگر از خود بسازند اما این چهره به خصوص با ترورهایی که صورت گرفت به طور کامل تخریب شد.

تحلیلگر مسائل غرب آسیا تصریح کرد: به طور کلی ما با دست پری از برگ های برنده از جمله چرخش به سمت شرق، اعتماد عمومی به نظام و بی اعتمادی شدید به طرف های مذاکره کننده و قوای یگانه و ساختار حکومتی به مذاکرات رفته ایم اما آن ها هیچ برگ برنده ای در دست ندارند چرا که آن ها در گذشته بیشترین فشار ممکن را علیه ما اعمال کردند و دستشان خالی شده است.

قنادباشی در انتها متذکرشد که ما هرگز نباید انتظار داشته باشیم غربی ها صراحتا به شکست خود اعتراف کنند بلکه ما باید در عمل و عقب نشینی آن ها از مواضع قبلی شان، شکستشان را تشخیص دهیم.

 

ارسال نظر