|
شناسه خبر: 6029

قالیباف چه کسانی را عصبانی کرد؟

سخنان قالیباف دو گروه از مخاطبان را در زمینه برجام و مذاکرات وین عصبانی کرده است.

کسانی که از شنیدن سخنان قالیباف عصبانی شدند
قالیباف دو طیف را عصبانی کرد: کسانی که با هر مذاکره ای مخالف اند و کسانی که معتقد به مذاکره بدون میدان هستند.

 

ارسال نظر