|
شناسه خبر: 6053

ابوالفضل ظهره وند، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت وگو با «صبح نو آنلاین»:

آمریکا مذاکرات را با معامله بازاری اشتباه گرفته است

ظهره وند معتقد است که پیشنهاد اخیر آمریکا برای آزادسازی تنها بخشی از منابع بلوکه شده ایران در مقابل توقف غنی سازی 60 درصدی اورانیوم مسئله مهمی نیست. نخست اینکه این مباحث مانند معامله بازاری است و دوم اینکه با مواضع و خواسته های جمهوری اسلامی ایران که مستند و طبق قانونی است برابری نمی کند.

ابوالفضل ظهره وند، کارشناس مسائل غرب آسیا در گفت وگو با «صبح نو آنلاین» درخصوص پیشنهاد اخیر آمریکا به ایران برای توقف غنی سازی 60 درصدی اورانیوم در مقابل آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: همواره در روند مذاکرات صحبت هایی برای پاس دادن توپ به زمین طرف مقابل صورت میگیرد و این بار نیز آمریکا همین اقدام را کرده است.

وی افزود: اینکه از فضای جلسه مذاکرات یا بیرون از آن مطالبی به خارج درز کرده است را باید در همان میز مذاکرات و در گفتگو با 4+1 و تصمیمی که هیات ایرانی میگیرد بررسی کرد که چقدر با خواسته های طرف های مذاکره کننده انطباق دارد.

ظهره وند گفت: این بحث ها و حرف ها موضوع مهمی نیست و کشورهایی که مستقیم یا غیرمستقیم در مذاکرات حضور دارند می توانند این روزها برای تاثیرگذاری از این مواضع اتخاذ کنند. اما باید ببینیم روز دوشنبه که مذاکره کنندگان ایران به کشور باز می گردند کشورهای 4+1 به چه جمع بندی هایی رسیده اند.

کارشناس مسائل غرب آسیا اظهار می کند: بسیاری از این طرح ها و حرف ها شایعاتی هستند که مطرح می شود و بخشی از آن ها برای ارزیابی موقعیت ایران است تا ارزیابی کنند ایران چه واکنشی به این موضوعات نشان می دهد. اما موضوع مهم همان متنی است که بر سر میز مذاکره وجود دارد و ایران بر پایه همان چارچوب پیشنهادی خودش عمل می کند و جلو میرود.

*آزادسازی بخشی از منابع بلوکه شده ایران درقبال توقف غنی سازی 60درصدی اورانیوم ارزش اعتنا کردن ندارد

او تاکید کرد که بخشی از این موضوعاتی که امروز در خصوص توقف 60 درصدی اورانیوم در مقابل آزادسازی پول های بلوکه شده وجود دارد، مباحث بازاری است که ارزش اعتنا کردن ندارد و آن چیزی که اهمیت دارد چارچوب مذاکرات است که بر پایه تصمیمات نظام تهیه شده و به متن تبدیل شده است. امریکا مذاکرات را با معامله بازاری اشتباه گرفته است.

ظهره وند یاداور شد: این مباحث به نوعی جهت تضعیف متن پیشنهادی ایران مطرح می شود و ما نباید به آن ها اهمیت دهیم. البته شاید در مذاکرات بحث اورانیوم 60 درصدی یا موضوعاتی مثل اورانیوم فلزی و غیره مطرح شود اما باید در چارچوب تعهدات ایران و تعهدات طرف مقابل مورد توجه قرار بگیرد.

تحلیلگر مسائل بین الملل در انتها خاطرنشان کرد: ضمن اینکه این روزها ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم و با 4+1 در حال مذاکره هستیم  و آن ها باید ملاحظات ما را تامین کنند که 4+1 هم قطعا با هماهنگی امریکا پیش میروند و در تعامل هستند. اما این ها به ایران ربطی ندارد و آن چیزی که مهم است تامین ملاحظات ایران در چارچوب طرح پیشنهادی است که اگر تامین شود امریکایی ها می توانند به برجام بازگردند.

ارسال نظر