|
شناسه خبر: 6090

فراخوان دبیر ستاد حقوق بشر در اعتراض به حذف پست‌های شهید حاج قاسم

دبیر ستاد حقوق بشر در اعتراض به حذف پست‌های مربوط به شهید سلیمانی در اینستاگرام فراخوانی منتشر کرد.

کاظم غریب‌ آبادی نوشت: بعد از ترور فیزیکی شهید سل.یم.انی، پرچمدار مبارزه با تروریسم، ایشان همچنین بطور مجازی نیز ترور شدند. ده‌ها میلیون پست مربوط به این قهرمان بزرگ ملی توسط اینستاگرام به بهانه سیاست‌های آن در برابر به اصطلاح خشونت، حذف شدند. مردم سراسر جهان، بویژه هموطنان ایرانی‌ام، را تشویق می‌کنم تا شکایات یا اعتراضات خود در خصوص این اقدام ضد حقوق بشری را برای گزارشگر ویژه ارتقا و حمایت از آزادی نظر و بیان، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر ارسال نمایند.

 

ارسال نظر