|
شناسه خبر: 6091

مردی که قلب قالیباف را آرام می‌کند

مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در توییتر نوشت: یکبار از محمدباقر قالیباف پرسیدم از میان شهدا نه، از بین همین مردانی در حیات این جهانی هستند، کسی هست که وقتی او را می بینی قلبت آرام شود که حاج قاسم دیگری ولو در مرتبتی متفاوت هست؟ منتظر بودم بگوید نه!

مهدی محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در توییتر نوشت: یکبار از محمدباقر قالیباف پرسیدم از میان شهدا نه، از بین همین مردانی در حیات این جهانی هستند، کسی هست که وقتی او را می بینی قلبت آرام شود که حاج قاسم دیگری ولو در مرتبتی متفاوت هست؟ منتظر بودم بگوید نه!

ولی گفت بله؛ و وصف مردی را گفت که سابقه جهاد مداومش اکنون از ۴۰ سال گذشته و آخرین بار، پیاده بیابان های تفتیده را پیموده تا به جبهه مقدس فعلی خود برسد. کمی آرام شدم. از ترکیب تقوا و جهاد، یعنی ترسیدن از خدا و نترسیدن از دشمن خدا، بی شک حاج قاسم ها برخواهند خاست؛ و برخاسته اند!

مردی که قلب قالیباف را آروم می‌کند

بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.

 

ارسال نظر