|
شناسه خبر: 6753

آخرین اطلاعات از عامل هک صدا و سیما

در پی هنجارشکنی، خرابکاری و اقدامات علیه امنیت ملی در پخش برنامه های صدا و سیما رئیس سازمان حراست صدا و سیما به سازمان حراست کل کشور احضار شد

بنابر درج خبر در برخی کانال های خبری دیروز برای لحظاتی حدود ده ثانیه شبکه یک سیما مورد حمله افرادی خرابکار قرار گرفت و هک شد و تصویر مریم و مسعود رجوی در تصویر شبکه یک برای لحظاتی نمایان شد. طبق آخرین اخبار رسیده نفر اصلی  که در این خرابکاری نقش داشت دستگیر شد.

در پی هنجارشکنی، خرابکاری و اقدامات علیه امنیت ملی در پخش برنامه های صدا و سیما رئیس سازمان حراست صدا و سیما به سازمان حراست کل کشور احضار شد و در پی پیگیری های فنی سازمان اطلاعات سپاه شبکه نفوذ این خرابکاری و اقدام وقیح شناسایی شدند که نفر اصلی شب گذشته از ایران به مقصد اروپا متواری شد و نفرات دیگر نیز دستگیر شدند که در حال حاضر در بازداشت سازمان اطلاعات سپاه می باشند. 

ارسال نظر