|
شناسه خبر: 7098

حسن لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با《صبح نو آنلاین》:

فضای سیاسی دوقطبی دلیل اصلی انتقادات از دولت است

لاسجردی گفت: بسیاری از انتقادات علیه دولت به دلیل جریان دو قطبی است که در جامعه وجود دارد. جریان حاکم تلاش می کند وضع موجود را توجیه کنند و جناح مخالف هم تلاش می کند تا به نوعی عملکردها را به نقد بکشاند.

حسن لاسجردی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با《صبح نو آنلاین》با اشاره به عملکرد دولت در ماه‌های گذشته بیان کرد: این روزها انتقاداتی به عملکرد دولت وارد می‌شود که می‌توان در مورد آن چند نکته را بیان کرد. نکته اول عملکرد خود دولت است.

وی افزود: به هرحال در رقابت بین جریان های سیاسی معمولا جناحی که حاکم است سعی می کند تا طرح ها و برنامه های خود را جلو ببرد و جناح مخالف هم به عنوان ناظر به تماشا می ایستد و نظرات خودش را در قالب انتقاد معطوف به عملکرد دولت و یا معطوف به نگاه های خودشان مطرح می کنند.

لاسجردی گفت: در حقیقت بسیاری از انتقادات به جهت جریان دو قطبی است که در جامعه وجود داردچرا که جریان حاکم تلاش می کند وضع موجود را توجیه کنند و جناح مخالف هم تلاش می کند تا به نوعی عملکردها را به نقد بکشاند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: نکته دوم به طور مشخص در دولت سیزدهم بحث وعده ها و عمل کردن به وعده هاست. به هر صورت به نظر میرسد برخی شعارهایی که شخص رئیس جمهور و تیم همراه دادند شعارهای قابل اتکا و عملی بوده است و برخی از آن ها عملی نیست.

لاسجردی ادامه داد: لذا برخی از نکاتی که در ایام انتخابات به عنوان شعار مطرح شد محل مناقشه و سوال است. به عنوان مثال در رابطه با بحث قیمت ها و بها دادن به برخی از گروه های اجتماعی و... به نظر میرسد که منتقدین بر این باور هستند دولت سیزدهم تا اینجای کار موفق نشده به شعارهای خود عمل کند.

تحلیلگر مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: نکته دیگر که مهم تر است این است که معمولا هر جناح سیاسی که کنار ایستاده، وعده هایی می دهد و تلاش می کند تا رقیب را از میدان به در کند یا عملکرد رقیب را نقد کند.

وی در انتها تصریح کرد: همچنان که مشاهده می کنید برخی افراد زمانی که بر سر کار نیستند وعده ها و صحبت های خوبی را انجام می دهند اما زمانی که پست و مسئولیتی می گیرند نه تنها مشکلات حل نمی شود بلکه بیشتر هم می شود.

میثم استارمی

ارسال نظر