|
شناسه خبر: 7331

عکسی از پوشش وزیر خارجه سوئد در مقابل امیرعبداللهیان

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه در حاشیه پنجاه و هشتمین کنفرانس امنیتی مونیخ، با لینده وزیر امور خارجه سوئد دیدار کرد.

 

 

امیرعبداللهیان

 

ارسال نظر