|
شناسه خبر: 7391

واکنش شمخانی به مذاکره با آمریکا؛

آخرین خبر در خصوص مذاکره با آمریکا

دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت: مذاکره با آمریکا به دلیل اینکه منشاء هیچ گشایشی نخواهد بود در دستور کار هیئت مذاکره کننده ایران نیست.

 

مذاکره با آمریکا

نورنیوز

ارسال نظر