|
شناسه خبر: 7480

جنگ آغاز شد/ مردم درخانه بمانند

رئیس جمهور اوکراین در پیامی به جهان و مردم خود گفت روسیه به تاسیسات نظامی این کشور حمله کرده و اوکراین اقدامات دفاعی خود را آغاز کرده و از مردم می‌خواهد آرام در خانه‌ها بمانند. وی گفت با بایدن صحبت کرده است.

رئیس جمهور اوکراین در پیامی به جهان و مردم خود گفت روسیه به تاسیسات نظامی این کشور حمله کرده و اوکراین اقدامات دفاعی خود را آغاز کرده و از مردم می‌خواهد آرام در خانه‌ها بمانند. وی گفت با بایدن صحبت کرده است.

 
‍‍‍‍‍

ارسال نظر