|
شناسه خبر: 7635

پاسخ بایدن به این سوال «آمریکایی‌ها باید نگران جنگ اتمی با روسیه باشند؟»

خبرنگار: آقای رییس جمهور، آمریکایی‌ها باید نگران جنگ اتمی با روسیه باشند؟ بایدن: نه!

خبرنگار: آقای رییس جمهور، آمریکایی‌ها باید نگران جنگ اتمی با روسیه باشند؟ بایدن: نه! 

آخرین خبر

ارسال نظر