|
شناسه خبر: 77

سرمقاله

در باب کره و خودرو و فشارهای اقتصادی

اعتراف سخت و ناراحت‌کننده‌ای است. در یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر انقلاب اسلامی، یکی از لَخت‌ترین قوه‌های مجریه بر سر کار است و مسند امور را بر عهده دارد؛ دولتی که ظاهرا از پیچ تاریخی‌اي که انقلاب و مردم به آن رسیده‌اند چندان اطلاعی ندارد

اعتراف سخت و ناراحت‌کننده‌ای است. در یکی از سخت‌ترین و مهم‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر انقلاب اسلامی، یکی از لَخت‌ترین قوه‌های مجریه بر سر کار است و مسند امور را بر عهده دارد؛ دولتی که ظاهرا از پیچ تاریخی‌اي که انقلاب و مردم به آن رسیده‌اند چندان اطلاعی ندارد. هرچند بعضی تئوری‌های دیگری هم در این میان مطرح است؛ مثلا اينکه چون سردمداران دولت تدبیر و امید، تمام تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام چیده و حالا آن را بربادرفته می‌بینند، دست روی دست گذشته‌اند به امید روی کار آمدن یک رییس‌جمهور دموکرات تا شاید، بلکه درست خواندید «شاید» در آخرین قمارشان آن هم در آخرین ماه‌های دولت، بتوانند تا حدی براي کیسه خالی از دستاورد خود، توشه‌ای بیابند. مهم نیست که بعضی مسوولان به انتظار واهی احتمالی یک رییس‌جمهور دموکرات امید بسته‌اند یا به این بهانه دست روی دست گذاشته و نابسامانی امور را صرفا نظاره می‌کنند یا پای مسائل دیگری هم به جز فرضیه بالا در میان است؛ مهم آن است که امر الهی و مسلمین و حاکمیت دین هیچ‌گاه معطل افراد و اشخاص نمانده. همیشه بوده‌اند کسانی که مشتاقانه شانه به زیر بار امانت الهی بدهند. این افراد و انسان‌ها و جریان‌ها هستند که با تن‌دادن به زیر بار امانت خدا، ارج و قرب در تاریخ پیدا می‌کنند وگرنه کار خدا و خلق خدا روی زمین نمی‌ماند؛ تاریخ قضاوت خواهد کرد.

منبع: روزنامه صبح نو

ارسال نظر