|
شناسه خبر: 8454

فرمانده طالبان با توهین به ایرانی ها:

ایران را فتح می کنیم

حمید خراسانی یکی از فرمانده‌هان مطرح طالبان؛ ضمن توهین به ملت ایران وعده داد که طالبان به زودی ایران را فتح خواهد کرد!

حمید خراسانی یکی از فرمانده‌هان مطرح طالبان؛ ضمن توهین به ملت ایران وعده داد که طالبان به زودی ایران را فتح خواهد کرد!

 

 

ارسال نظر