|
شناسه خبر: 9477

خطیب زاده: توپ در زمین واشنگتن است

خطیب زاده گفت: آنچه در مذاکرات در چند روز آینده انجام می‌دهیم درباره ابعاد هسته‌ای نیست و تنها درباره بخش‌های اختلافی است که در خصوص چند موضوع باقیمانده در حوزه رفع تحریم‌هاست.

سخنگوی وزارت خارجه اظهار داشت: هیچ چیزی به توافقات انجام شده در وین افزوده نخواهد شد و چیزی هم کاسته نخواهد شد. این مذاکرات صرفاً درباره موضوعات اختلافی است که در آخرین جلسه وین باقیمانده بود. وی تاکید کرد: توپ در زمین واشنگتن است اگر با پاسخ بیایند توافق انجام خواهد شد.

 

ارسال نظر