|

طوفان گرمسیری «هِنری» تاکنون خسارت‌های شدیدی در ایالت های شمالی و شمال شرق آمریکا به‌جا گذاشته است.

کد خبر: ۴۸۱۱