|
شناسه خبر: 9929

«صبح‌نو» وضعیت ترجمه کتاب‌های کودک و نوجوان را بررسی می‌کند

خوراک روحی نسل آینده

با وجود اینکه اهمیت فراگیری زبانی به‌جز زبان مادری از نکات حائزاهمیت به حساب می‌آید اما نباید از این مورد غافل شد که برای ورود به دنیای جدید، ابتدا باید با دنیای مادری آشنا بود؛ این موضوع در خصوص قشر کودکان و نوجوانان با حساسیت بیشتری همراه است.

اگر کودک و نوجوان یک جامعه با فرهنگ مادری خود آشنا نباشد، وقتی در تقابل فرهنگی که در کتاب‌ها وجود دارد قرار بگیرد، با چالش مواجه می‌شود و چه بسا فرهنگ و سنت جامعه مقصد را جایگزین فرهنگ سرزمین مادری خود می‌کند.
برای آشنایی با فرهنگ مادری که از مراحل اولیه و پله‌های نخست برای گام نهادن به دنیای جدی (که ورود به زبان دیگر از طریق فراگیری زبان و خواندن کتاب‌های ترجمه شده است)، کتاب‌ها هستند که موقعیت را فراهم می‌کنند. از طرفی نیز کودکان و نوجوانان به‌عنوان نسل آینده‌ساز هر کشور و جامعه‌ای، باید با خوراک مناسب برای سال‌های آینده و اداره کشور آماده شوند؛ از همین رو شعار «آینده را باید ساخت»، چند سال متوالی به‌عنوان شعار هفته کودک انتخاب شده بود.
 هرچند ترجمه کتاب کودک ازسوی شماری از محققان به‌عنوان یکی از ابزارهای «ارتباط میان‌فرهنگی» توصیف شده است و کودکان با موضوعاتی که به‌وسیله همسن‌وسالان خود در کشورهای دیگر خوانده می‌شوند، آشنایی پیدا می‌کنند اما این گروه سنی باید پیش از مطالعه کتاب‌های ترجمه‌شده با خواندن کتاب‌های تالیفی که رنگ و بوی فرهنگ مبدا را دارد، آشنا شوند. برای شروع خواندن کتاب‌های ترجمه‌شده برای جلوگیری از تناقض‌ فرهنگی و آسیبی که احتمالا به‌دلیل تقابل‌‌ها برای کودکان و نوجوانان به وجود می‌آید، بهتر است از کتاب‌هایی شروع کرد که به لحاظ فرهنگ و فضای زیست‌بومی با فرهنگ مبدا اشتراک زیادی وجود داشته باشد، چراکه در غیر این صورت، فرهنگ جدید سبب تقویت یا تغییر فرهنگ بومی یا قدیمی می‌شود.

ارسال نظر