|
شناسه خبر: 9954

مازیار لرستانی بالاخره کلاه از سر برداشت+عکس

مازیار لرستانی عکسی از چهره جدیدش را بامتنی در صفحه خود به اشتراک گذاشت.

مازیار لرستانی عکسی از چهره جدیدش را با متنی در صفحه خود به اشتراک گذاشت.

دل خلقی ست در مشتم؛

امید مردمی خاموش هم پشتم.

 

ستیغ سربلند کوه مآوایم؛

به چشم آفتاب تاره رس جایم....

مرا تیر است آتش پر؛

مرا باد است فرمان بر....

ولیکن چاره را امروز زور و پهلوانی نیست.

رهایی با تن پولاد و نیروی جوانی نیست.

در این میدان،

بر این پیکان هستی سوز سامان ساز،

پری از جان بباید تا فرو ننشیند از پرواز ....

مازیار لرستانی بالاخره کلاه از سر برداشت+عکس

 

ارسال نظر