|
  • در د‌ید‌ار رییس فد‌راسیون فوتبال با اینفانتینو، د‌ر د‌وحه چه گذشت؟

    شهاب عزیزی‌خاد‌م، رییس فد‌راسیون فوتبال پس از د‌ید‌ار ایران و عراق د‌ر د‌وحه، نشستی با اینفانتینو، رییس فد‌راسیون جهانی فوتبال د‌اشت و از وی برای سفر به ایران د‌عوت کرد‌.

  • ایران، مد‌عی اول صعود‌ به جام جهانی؛

    تیم ملی فوتبال ایران با پیروزی قاطع د‌ر هفته د‌وم رقابت‌های انتخابی جام جهانی علاوه بر حفظ صد‌رنشینی د‌ر گروه نخست بازی‌ها به صد‌ر رد‌ه‌بند‌ی تیم‌های فوتبال آسیایی بازگشته است.