|
شناسه خبر: 7107

خبر خوب برای پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس بخشی از طلب شهرخودرو را فردا و بخش دیگر را اسفند‌ماه پرداخت خواهد کرد.

باشگاه پرسپولیس ۱۱ میلیارد به شهر خودرو طلبکار است که البته باشگاه مشهدی اعتقاد دارد این رقم باید به ۱۷ میلیارد افزایش پیدا کند، اما در روز‌های اخیر درویش در مذاکره با حمیداوی توانسته این رقم را تا ۹ میلیارد نیز کاهش دهد. قرمز‌ها طبق وعده قبلی قرار است بخشی از طلب شهرخودرو را امروز پرداخت کنند و بخش دیگر هم اسفند ماه پرداخت خواهد شد تا در مجموع دریافتی شهرخودرو به حدود ۴ میلیارد برسد.

پس از آن نیز باقی‌مانده طلب در پنج قسط به حساب حمیداوی واریز خواهد شد تا به این‌ترتیب سرخ‌پوشان از این پرونده نیز عبور کنند.

باشگاه پرسپولیس در مذاکره با حمیداوی توافق کتبی را هم به او داد و قرار است با اولین پرداختی، شهرخودرو نامه توافق را به فدراسیون بدهد تا مشکل پنجره بسته یا کسر امتیاز این باشگاه را تهدید نکند.

 

ارسال نظر