|
شناسه خبر: 8015

فوری/ داور دربی پایتخت معرفی شد

با اعلام کمیته داوران، قاضیان دربی پایتخت مشخص شدند.

اسامی داوران قضاوت کننده شهرآورد تهران از سوی کمیته داوران مشخص شد:

مهدی سیدعلی – محمدرضا منصوری – فرهاد مروجی – محمدحسین زاهدی فرد

ارسال نظر