|
شناسه خبر: 8812

اقدام زیبای بوکسور اتریشی

یکی از کاربران فضای مجازی توئیتی را درباره اقدام زیبای ستاره بوکس اتریش در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، منتشر کرد.

یکی از کاربران فضای مجازی توئیتی را درباره اقدام زیبای ستاره بوکس اتریش در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، منتشر کرد.

 

 

ارسال نظر