|
شناسه خبر: 10056

سرمقاله

غرب واقعی، غرب حقیقی

سعید آجورلو مدیرمسوول

غرب برخلاف ظاهر دموکراتیک و آزاد، درون خود همچنان خصلت مونارشی، سرکوبگر و خودپسند دارد

درگذشت ملکه بریتانیا نشان داد که؛
 ۱-  برخلاف آنچه غرب به ما می‌گوید؛ امر مقدس نمرده و نقد مقدس‌مآبی شرق از جانب غرب از سر ضربه زدن به جنبه‌های وحدت‌بخش و الهام‌بخش امر دینی است، وگرنه مدح و ثنای ملکه در چند روز گذشته کجا و این همه ادعا و شعار سکولار و نقد اندیشه شرق کجا؟
 ۲- امر مدرن برخلاف آنچه روشنفکران ما می‌گویند در غرب ضد امر سنتی زاده نشد و همچنان هم در دولت‌هایی مانند بریتانیا، ضد سنت نیست. کمااینکه در بریتانیا هم برخلاف آنچه گفته بودند و آنچه برخی می‌پنداشتند، سنت پادشاهی به گوشه‌ای رانده نشده و در بند امر مدرن نیست و همچنان ستایش می‌شود.
۳- به اختیارات و قدرت و ثروت پادشاهی مشروطه بریتانیا در طول سالیان گذشته نوری تابانده نشد و همواره در سکوت و خلوت رسانه‌ای مخفی ماند. تمجیدهای بی‌بی‌سی نشان داد که سلطنت در بریتانیا نه یک مقام تشریفاتی که امتداد سنت پادشاهی و مهم‌ترین عنصر ساختار سیاسی این کشور است.
۴- برخلاف ادعای جدایی دین از دولت غربی‌ها، انتصاب بالاترین مقام مذهبی بریتانیا با پادشاه است و دین در این کشور ازسوی نهاد دولت کنترل و اداره می‌شود.
۵- عملکرد بخش فارسی بی‌بی‌سی در چند روز اخیر به‌وضوح بیانگر نگاه سفارشی، پروژه‌ای و یکطرفه این تلویزیون به موضوعات است و از این جهت نمی‌تواند در نقد دیگر تلویزیون‌های دولتی سخن بگوید. درگذشت ملکه، باطن این رسانه را به‌خوبی عیان کرد. در این رسانه نه صدای جمهوری‌خواهان ضد سلطنت شنیده می‌شود، نه تصویر جدایی‌خواهان منتقد پادشاهی و نه خبری از مخالفان استعمار پادشاهی بریتانیا به گوش می‌رسد. حتی اجازه اظهارنظر از مخاطبان هم سلب شد.
6- غرب برخلاف ظاهر دموکراتیک و آزاد، درون خود همچنان خصلت مونارشی، سرکوبگر و خودپسند دارد. به همان اندازه که نسبت‌به ارزش‌های شرقی تهاجمی است، از ارزش‌های خود مراقبت و دفاع می‌کند. یافتن این حقیقت از میان واقعیت‌ها کار دشواری است.

ارسال نظر