|
شناسه خبر: 4985

سرمقاله؛

متن علیه حاشیه

تجربه دولت روحانی مخصوصا در سال‌های آخر در کنار تجربه دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، نماد غلبه حاشیه سیاست بر متن سیاست بود.

روزنامه «صبح نو»- تجربه دولت روحانی مخصوصا در سال‌های آخر در کنار تجربه دوره دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، نماد غلبه حاشیه سیاست بر متن سیاست بود. اصرار  این حاشیه‌ها از جانب دولت روحانی که بدون تلاش برای اصلاح ساختار بوروکراسی و تنظیمات اقتصاد ایران به‌دنبال معجزه سیاست خارجی می‌گشت و در سخن و کلام رییس و اعضای کابینه مشهود بود، به طرزی متفاوت در سال‌های پایانی دولت احمدی‌نژاد در غلبه جریان انحرافی بر کلیت دولت نمایان بود. اگر دو دولت احمدی‌نژاد جریان انحرافی راه را بر اراده واحد برای حل مشکلات کشور بست و حاشیه‌ها را به متن غلبه داد، در دولت روحانی، نگاه سیاست داخلی به حوزه دیپلماسی و نوعی از بی‌دولتی یا بددولتی، کشور را وارد تنگنای اقتصادی و عوارض اجتماعی کرد. طبیعی است که اگر این دولت‌ها به جای تمرکز بر حاشیه بر متن امور متمرکز می‌شدند نتیجه حتما متفاوت بود. چنین تجربه‌ای پیش روی جریان اصولگرایی به‌ویژه در دولت و مجلس است. این دو قوه که برآمده از امید و خواست مردم هستند با همکاری و تنظیم روابط باید با استراتژی غلبه متن بر حاشیه به مصاف مشکلات کشور و حتی جریان‌های رقیب روند. وقت کار و تلاش برای عبور کشور از تنگناهای اقتصادی فرارسیده و در این زمان هرگونه حاشیه‌روی بر اهداف کلان این قوا تاثیر منفی می‌گذارد. عملکرد دولت و مجلس و قوه قضاییه این امید را پدید آورده که با تفوق متن بر حاشیه، کشور با سرعت به جلو حرکت کند.

ارسال نظر