|
شناسه خبر: 5184

زمان بازسازی رسانه ملی

روزنامه صبح نو:‌ بزرگ‌ترین مشکل صداوسیما مشکل مدیریتی است و از دل مساله مدیریتی است که مسائلی چون نبود محتوا و ایده و چشم‌انداز متولد می‌شود. صداوسیما به واسطه عمق نفوذ و گستره و فراگیری و قدرت زیرساختی و نیروی انسانی، مهم‌ترین و قدرتمندترین رسانه کشور است. این رسانه هم باید بتواند نقش دعوت‌کننده به ارزش‌ها و مبانی فرهنگ ملی و مذهبی ما را داشته باشد و هم باید بتواند به حجم فراوانی از تخریب‌ها و شبهه‌ها پاسخ دهد. چنین کارکرد دوگانه‌ای نیازمند یک مدیریت هوشمند و چابک و هوشیار است که بر محتوا تسلط داشته باشد. متاسفانه در دوران مدیریت فعلی با وجود برخی تلاش‌ها برای تقویت نقش صداوسیما به‌دلیل فقدان ایده و نرم‌افزار چنین خواسته‌ای برآورده نشد و توقعات زیادی روی زمین ماند. اکنون در آستانه تغییر رییس صداوسیما، فرصت و مجال مناسبی است که با بازسازی و اصلاح این سازمان زمینه کم شدن فاصله میان اهداف و واقعیت‌ها به وجود آید.

ارسال نظر