|
شناسه خبر: 5284

چالش مقبولیت

نوعثمانی‌گری وجه اشتراک تحلیل‌ها و بررسی‌های صاحبنظران از رفتارها و مواضع رئیس جمهوری ترکیه است. رجب طیب اردوغان با بلندپروازی‌ها و تصمیمات متناقض، سیاست خارجی و داخلی ترکیه را در سال‌های اخیر تحت تأثیر قرار داده است. تاثیراتی که مردم این کشور را نیز در این روزها بی‌نصیب نگذاشته است. نقش‌آفرینی در اتفاقات اخیر در کشورهای ارمنستان و آذربایجان و لشکرکشی به سوریه از یک‌سو و برخورد سخت با مخالفان داخلی از سوی دیگر، مردم این کشور را وادار به درخواست استعفای وی کرده است. برخورد وی با «عثمان کاوالا» و پس از آن اخراج 10 سفیر از ترکیه، عرصه اقتصادی را بر مردم این کشور تنگ‌تر کرد. کاهش ارزش لیر به مردم ترکیه ثابت کرده است که اردوغان علاوه بر اینکه امنیت کشورشان را به بازی گرفته است، منافع آنها را نیز به لبه پرتگاه برده است. ترند شدن «# اردوغان_ استعفا»، رشد بی‌سابقه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به تصمیمات رئیس جمهوری را نشان می‌دهد که دوست و دشمن ثابت ندارد و با رویکرد ناپایدار خود نه تنها نتوانسته است رویاهای سلطان گونه خود را تحقق بخشد، بلکه از حل و فصل مشکلات داخلی نیز بازمانده و با چالش مقبولیت مواجه شده است.

 

ارسال نظر