|
شناسه خبر: 5346

طلای سفید، کاغذ!

از کارهای روزمره و اداری بگذریم. به‌هرحال تمام این‌ها را با صرفه‌جویی یا محصولات جایگزین می‌توان به سرانجام رساند. اما مگر صنعت نشر بدون کاغذ قابل تصور است؟ نفس کتاب و مطبوعات به کاغذ بسته است. همزمان با مشکلات وسیع اقتصادی در سال‌های اخیر، یکی از بخش‌هایی که با گرانی و کمبود 
رو به بحران رفت، صنعت نشر بود. انتشاراتی‌ها، مطبوعات و چاپخانه‌ها کمرشان خم شد. میزان واردات کاغذ در کشور کاهش پیدا کرد و آن بخش قابل دسترس هم با افزایش قیمتی نجومی روبه‌رو شد. کار به جایی رسید که بسیاری از فعالان حوزه نشر در آستانه تعطیلی قرار گرفتند. بسیاری از پروژه‌های مکتوب تعطیل، تعلیق یا با کاهش میزان انتشار مواجه شدند. تیراژ کتاب‌ها به‌شدت کاهش یافت. از طرفی، گرانی کاغذ موجب گرانی محسوس کتاب شد. کتاب‌خوانی در کشور حال ناخوشی داشت و با این اتفاق به‌سمت یک دوران تلخ رفت. وضعیت مطبوعات هم بهتر از این نبود. تیراژ روزنامه‌ها به‌شدت کاهش یافت و به‌همان میزان انتشار هم با قیمت بالا به دست مخاطب رسید. با آغازبه‌کار دولت جدید، مسوولان ارشاد سروسامان دادن وضعیت کاغذ در کشور را یکی از اولویت‌های‌شان مطرح کردند. هرچند درهمین مدت کوتاه اقداماتی صورت گرفته اما پرواضح است که برای حل مشکل کاغذ 
در کشور، مسیری سخت و طولانی پیش‌رو است. به داد فعالان حوزه نشر برسید.

 

ارسال نظر