|
شناسه خبر: 5503

سرمقاله

نیاز به نگاه فرایندی به مشکلات کشور

درباره تجمع اعتراض‌آمیز اصفهان باید چند نکته مهم را مدنظر قرار داد؛ قبل از هر چیز پوشش درست رسانه‌ای این موضوع است که باید ازسوی رسانه‌های داخل کشور به‌خوبی انجام شود و اجازه تبدیل آن به سوژه اپوزیسیون داده نشود. پوشش دقیق، منصفانه و حرفه‌ای، اپوزیسیون را منفعل می‌کند که در این جهت مجموع رسانه‌های گروهی کشور تاکنون خوب عمل کرده‌اند. نکته بعدی نوع مواجهه دولت با این موضوع است. واقعیت این است که توقع حل یک مشکل قدیمی از دولتی تازه‌کار گرچه شاید ریشه در امید مردم اصفهان به دولت جدید دارد، اما باید با پاسخی منطقی و کارشناسی مواجه شود. مسوولان دولت می‌توانند با حضور در کنار مردم از یک «بسته» جهت حل مشکل آب برای اصفهان سخن بگویند؛ بسته‌ای که پاسخ دقیق و کارشناسی به موضوع باشد و زمان و اقدام برای حل مشکل را کنار هم موردنظر قرار دهد. در غیر این صورت، با نگاه «کوتاه‌مدت» به موضوع، نه‌تنها کار برای حل مشکل سخت می‌شود که مردم هم ممکن است از حل آن ناامید شوند و درنهایت اعتماد اجتماعی دولت لطمه ببیند. همدلی با مردم، قدم اولی است که از دل شنیدن مشکل بیرون می‌آید و با اقدام منطقی و زمان‌مند ادامه پیدا می‌کند.

ارسال نظر