|
شناسه خبر: 5650

سرمقاله

ممیزی‌های چندباره‌

چند هفته‌است که پخش سریال «سرجوخه» با حال و هوای اجتماعی-امنیتی آغاز شده است. این سریال البته در همان ابتدای کار و پس از انتشار تیزرهایش، چندروزی به تعویق افتاد که همان زمان شایعاتی مبنی بر اعمال ممیزی قابل توجه به این مجموعه مطرح شد. به هرحال «سرجوخه» به روی آنتن رفت و به اندازه خودش مخاطبان را نیز همراه کرد، اما یک نکته کاملا محسوس است؛در طول چندهفته شروع پخش این سریال، تاکنون چندین‌بار و به بهانه آماده نشدن، قسمت‌های تکراری سریال روی آنتن رفته است. اولین و قوی‌ترین احتمال، اعمال ممیزی‌های جدید به قسمت‌های مختلف «سرجوخه» است که موجب تدوین دوباره و نرسیدن آن به آنتن شده است. البته این اولین‌بار نیست که تلویزیون با این مشکلات مواجه می‌شود. بارها و برای سریال‌های مختلف این اتفاق تلخ رخ داده است. پرواضح است که این اتفاق، پدیده‌ای نامبارک برای سیماست. هر سریال از ابتدای طرح تا زمان پخش بارها از فیلترهای نظارتی عبور می‌کند. مشاور و ناظر کیفی دارد. پس با وجود چندین فیلتر نظارتی، ممیزی‌های دقیقه نودی برای چیست؟ آیا این فرآیند موجب آسیب رسیدن به محصولات تلویزیون  نمی‌شود؟ آیا این رویه باعث خستگی و دوری هنرمندان نمی‌شود؟ وقت آن فرا رسیده که مدیران جدید سیما، پای مجوزهای شان بایستند و مدام در آن خدشه وارد نکنند.

 

ارسال نظر