|
شناسه خبر: 6250

سرمقاله

جامعه کرونازده

مشکلات معیشتی و فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بی‌تدبیری‌های مدیریتی در چهار سال گذشته از یکسو و نیز عالمگیر شدن ویروس منحوس از سوی دیگر موجب شد تا جامعه دچار تنش‌های بسیاری شود. در روزهایی که تحریم‌ها برقرار شده بود اما مردم در حال کنار آمدن با آن بودند.کرونا از راه رسید؛ همان روزهای اول ترس از این بیماری نوظهور تمام جهان را در برگرفته بود اما امیدها هم بسیار بود. مردم در خانه نان می‌پختند و سعی می‌کردند سبک زندگی جدیدی را برای خود تعریف کنند، به امید اینکه کرونا چند روزی بیشتر مهمان زندگی‌هامان نیست. اما حالا دو سال از نخستین روزهای کرونایی در ایران می‌گذرد و درصد رعایت پروتکل‌های بهداشتی نشان می‌دهد که مردم دیگر خسته شده‌اند و جامعه توان محدودیت‌های بیشتر را ندارد. در سایه واکسیناسیون گسترده‌ای که از روزهای ابتدایی دولت سیزدهم آغاز شده، حالا جمع‌های خانوادگی رنگ و بوی دیگری گرفته است. الان اگر کسی هم کرونا بگیرد به دلیل واکسیناسیون دچار شدت بیماری نمی‌شود اما به خوددرمانی می‌پردازد. اما همه این ها هشدارهایی جدی هستند .رفتارهای اجتماعی مردم نشان می دهد که ستاد ملی مقابله با کرونا فقط موظف رصد و تحلیل وضعیت شیوع کرونا نیست بلکه کارگروه اجتماعی متخصصی باید تشکیل دهد تا به مسائل روانی جامعه در روزگار فعلی هم بپردازد.

ارسال نظر