|
شناسه خبر: 7089

سرمقاله

کارکرد رسانه

رسانه در جامعه امروز ما کارکردهای حساس‌تری نسبت‌به همیشه تاریخ دارد. اینکه در شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی رسانه‌ای به گونه‌ای عمل کند که بتواند ضمن انجام رسالت اصلی خود، ناامیدی و سیاهی را به دل مردم تزریق نکند، کاری شبیه راه رفتن روی لبه تیغ است. رسانه باید بازتاب‌دهنده مشکلات جامعه باشد. مخاطب دوست دارد که حرف دلش را در صفحات روزنامه و گزارش‌های خبری بخواند اما در سوی دیگر این ماجرا، رسانه چگونه باید مشکلات و دردهای جامعه را منعکس کند؟ ماجرای وحشتناک و تلخی که در اهواز اتفاق افتاد، دل همه را به درد آورد و البته واکنش‌های بسیاری را هم در افکارعمومی برانگیخت. این خبر باید ازسوی رسانه‌ها بازتاب داده شود، اما با رعایت برخی مصالح. در چنین ماجرایی نباید تمام تصاویر و جنبه‌های دلخراش را به‌صورت عیان بر فرق جامعه کوبید؛ جنبه‌هایی که امنیت روانی جامعه را به هم زده و حتی می‌تواند موجب بروز تنش‌ها و تلخی‌هایی در گوشه دیگر کشور و بین اعضای خانواده شود. اینکه رسانه‌ای بخواهد برای جذب لحظه‌ای و روزانه مخاطب خبر و تحلیل‌های کارشناسی مرتبط با آن را با زردنویسی به مخاطب ارائه کند، خود موضوعی  است که باید بادقت رصد و بررسی شود.

ارسال نظر