|
شناسه خبر: 7150

سرمقاله

جهاد تبیین برای جوان چهل و سه ساله

چهل و سه سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد. انقلابی که چهل سالی سخت و پیچیده را در میانه دشمنان قسم خورده و دوستان وفادار و در کنار مردم بزرگ ایران گذرانده و اکنون به جوانی پخته و باتجربه می‌ماند که در این چهل سال، انگار 400 سال تجربه کسب کرده. از جنگ و دشمنی و عداوت تا دفاع و مصلحت و عزت که خود داستانی به وسعت تاریخ ایران است. 40 سال تلاش برای احیای عزت مسلمانان، ایستادگی در مقابل استکبار و مبارزه‌ای بی‌امان با سربازان وارونه کردن حقیقت که از لندن تا واشنگتن به ذهن و روح ایرانیان حمله کردند. آنهایی که نه تنها  وحشی‌گری استکبار علیه زندگی و جان مردم را بزک کردند که حاضرند از ساواک تا دزدی و غارت پهلوی‌ها را هم وارونه کنند و تحویل مردم دهند. مقابله با این میزان از عداوت و خصومت با یک ملت راهی جز جهاد تبیین ندارد. سخن گفتن و گفت‌وگو کردن با جامعه در بسترهای مختلف که شامل پذیرفتن نقدها و در عین حال دفاع از ذات و بنیان انقلاب و تبیین میزان خصومت‌ها علیه انقلاب است، بهترین راه برای تقویت این جوان چهل و سه ساله است. همان‌گونه که گذشته این جوان قابل دفاع و پرافتخار است آینده آن هم روشن و امیدوارکننده است.

 

ارسال نظر