|
شناسه خبر: 7168

سرمقاله

رویارویی با اروپای ضعیف

غائله اوکراین در روزهای گذشته ابعاد واقع‌گرایانه روابط بین‌الملل را به‌خوبی نمایان کرد؛ حرف اول را بازیگری می‌زند که قدرت بیشتری دارد. تحریک‌های پی‌در‌پی آمریکا برای شعله‌ور کردن ناامنی در نقطه‌ای دیگر اگرچه بر هیچ‌کس پوشیده نیست اما این موضوع باعث نشد تا کرملین در برابر این اظهارات، موضع‌گیری نکند. ضعف مسکو در دهه‌های گذشته در مقابله با گسترش ناتو اما حالا وجهه دیگری به خود گرفته است و پوتین اقدامات ضدامنیتی کشورش را برنمی‌تابد و کشورهای غربی را ملزم به ارائه تضمین کرده است.در پس این ماجرا رفتار اروپایی‌ها در مواجهه به قضیه اوکراین مانند مسائل دیگری چون برجام، عجز آن‌ها در مقابل آمریکا و وابستگی افراطی به این کشور را بیش از هر زمانی هویدا کرد؛ بسیاری از کشورهای اروپایی که در دهه‌ها و سده‌های گذشته، ابرقدرت‌های جهان محسوب می‌شدند، حالا در برابر روسیه نه‌تنها قدرتی ندارند، بلکه ابتکارهای آن‌ها و سفرهای متعدد و تماس‌های پی‌درپی‌شان به جایی نرسیده است. اروپا در قضیه اوکراین نشان داد که شخصیت مستقلی از آمریکا ندارد و رؤیای اروپای واحد و دفاع جمعی، سرابی بیش نیست.

 

ارسال نظر