|
شناسه خبر: 7300

سرمقاله

راه مبارزه با دشمنی اقتصادی و رسانه‌ای

رهبر انقلاب در سخنرانی روز پنج‌شنبه از دو عامل و بستر حمله دشمن به ملت نام بردند؛ دشمنی اقتصادی که نمونه واضح و روشن آن در تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران مشخص است و دشمنی همه‌جانبه رسانه‌ای. درواقع دشمنان ملت، از سویی زندگی مادی مردم را هدف گرفته‌اند و از سویی دیگر، جنبه‌های ذهنی و ادراکی مردم و تلاش می‌کنند با پیوند دادن نتایج این دو حمله متفاوت و پیوسته کردن آن‌ها درنهایت به انقلاب اسلامی ضربه بزنند. بر همین مبنا تلاش مضاعف و هدفمند در این دو بخش فراتر از یک راهبرد، یک نیاز و ضرورت است. در حوزه اقتصادی اکنون با مستقر بودن یک دولت باورمند به توان داخلی باید بسترهای لازم هم برای توزیع عادلانه ثروت و هم رونق تولید و مبارزه با انحصارگران و سودجویان عرصه اقتصاد آغاز شود. ما نیازمند برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها هستیم. در این میان وزارتخانه‌های اقتصادی، صنعتی و عمرانی بیشترین نقش را در سامان دادن به برنامه‌های خنثی‌سازی تحریم دارند. درعین‌حال در حوزه لغو تحریم‌ها نیازمند دستاورد عینی و ملموس و به قولی انتفاع اقتصادی هستیم. فراتر از یک توافق احتمالی با اثرات روانی، نیازمند اقدام دقیق و مشخص غرب در رفع تحریم‌ها هستیم. در کنار این دو موضوع که به مسائل اقتصادی بازمی‌گردد و البته جنبه‌های رسانه‌ای هم دارد، اهالی رسانه، نخبگان و روشنفکران وظیفه بزرگی برای ارتباط با افکارعمومی دارند. ما نیازمند روایت درست، دقیق، حرفه‌ای و باورپذیر از ایران و جهان امروز و فردا هستیم که نه ازسوی دستگاه استکبار دستکاری‌شده به مردم برسد که بر مبنای واقعیت و حقیقت با حسن‌نیت، مردم را در جریان امور قرار دهد و اجازه ندهد که معناسازی وارونه طرف غربی بر ذهن و فکر مردم تاثیر بگذارد. در این بین حتما صداوسیما وظیفه خاصی دارد که گرچه در ابتدای حضور آقای جبلی برخی تغییرات مشاهده شد اما هنوز به یک روند و روال در صداوسیما تبدیل نشده است.

 

ارسال نظر