|
شناسه خبر: 7462

سرمقاله

به فکر آب باشیم

زمستان رو به پایان است و میزان بارش‌های فصول پاییز و زمستان اصلا مطابق نیاز سال آبی کشور نبوده است. آمار دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور نشان می‌دهد، با گذشت150روز از سال آبی تا 30بهمن‌ماه (سال آبی 1401-1400) مجموع حجم ذخایر آب در مخازن سدهای کشور به حدود 11.32میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته بیانگر 20درصد کاهش است و این یعنی تابستان سال1401 با بحران کم‌آبی و حتی جیره‌بندی آب مواجه خواهیم بود؛ مساله‌ای که از همین حالا باید برای آن برنامه داشت وگرنه تابستان 1401 تابستانی سخت خواهد بود. طبق برآوردها و بررسی‌ها قسمت زیادی از هدررفت آب مربوط به چگونگی آبیاری فراورده‌‎های کشاورزی است که به صورت بهینه آب در آن‌ها استفاده نمی‌شود و از طرفی دیگر، به‌طور متوسط سرانه مصرف آب شهروندان تهرانی 240لیتر در شبانه‌روز است که 70لیتر بیشتر از سرانه کشور است. این مصرف تقریبا دو برابر بیشتر از سرانه مصرف اروپایی‌هاست. با توجه به کمبود ذخایر آبی کشور، باید به فکر تغییر جدی سبک زندگی در مصرف آب بود. آگاهی‌رسانی درخصوص تغییر الگوی مصرف آب هیچ‌گاه به‌طور جدی مورد توجه نبوده است. حالا زمان طرح و برنامه داشتن برای مدیریت بحران آبی تابستان است.

ارسال نظر