|
شناسه خبر: 8360

سرمقاله

مبارزه جدی با تکفیر

تکفیر فرزند تفکر وهابیت است؛ تفکری واپسگرا و حذفی که با حق پنداشتن خود، دیگر اندیشه‌ها را باطل می‌داند و با وعده‌های دروغین درباره آینده، امروز پیروان خود را به نفع دنیای خود می‌خرد. این تفکر بزرگ‌ترین سرمایه برای استعمار در طول سالیان دور و نزدیک بوده است؛ سرمایه‌ای که با فعال کردن جنگ‌های مذهبی و فرقه‌ای، راه را بر اتحاد مسلمانان مسدود می‌کند و اجازه نمی‌دهد مقابل استعمار و استکبار یکپارچه شوند. ماجرای شهادت دو طلبه در حرم رضوی نمونه نفوذ این تفکرات خطرناک در میان جوانان جاهل و کج‌اندیش بود و یک هشدار جدی هم برای مقابله با تلاش‌های ناامن‌ساز در سطح کشور. درواقع از دل این اتفاق دو هشدار جدی وجود دارد؛ هم تعریف جدید از عوامل ضدامنیت در کشور پس از تحولات منطقه‌ای و هم استفاده از ظرفیت دیپلماسی و حوزه‌ها و نهادهایی مانند سازمان ارتباطات و سازمان تبلیغات و غیره برای آگاهی‌سازی و مقابله با تفکرات تکفیری.

 

ارسال نظر